Finansiering

Vi erbjuder både finansiering av rörelsekepital genom lån och riskkapital. Detta gör vi i samarbete med vårt dotterbolag Xcaret Ekonomikonsult AB ("XEK").

 

Rörelsekapital
Du får låna ett fastställt högsta belopp baserat på värdet av dina kundfodringar och ditt varulager. Du betalar ränta månadsvis.
Vi kräver att verksamheten är lönsam och att XEK sköter den löpande redovisningen.
Ett flertal av våra kunder använder denna tjänst eller har använt den tills de kunnat erhålla annan finansiering, normalt banklån.

 

Riskkapital
Vi kan förmedla riskkapital från systerbolag i form av deltagande i nyemisioner där du får en minoritetsägare i ditt bolag.
Vid större riskkapitalinvesteringar tillsätter vi lämpliga styrelseledarmöter.
Vi har flera kunder där vi förmedlat riskkapital och i dessa har vi normalt tillsatt styrelseledamöter.