Verksamhet

Xcaret Invest AB (”Xcaret”) är ett investmentbolag som är helägt av Anders Landelius. Xcaret investerar i börsnoterade aktier och aktiefonder samt i onoterade aktier i privata bolag. Investeringarna i onoterade aktier kompletteras med lånefinansiering endera direkt eller via Xcaret Ekonomikonsult AB. Xcaret har tillgångar på över 100 mkr.

 

De egna investeringarna i börsnoterade aktier kompletteras med kapitalförvaltning åt andra. Kapitalförvaltningen innebär att andras depåer i bank får samma placeringsinriktning och i stort sett samma innehav som de av Xcaret ägda depåerna. För närvarande förvaltas ca 15 depåer med ett totalt kapital på ca 40 mkr. Den största depån innehas av Xcaret Ekonomikonsult ABs Pensionsstiftelse och där har avkastningen sedan 2004 varit ca 25 % per år.

 

 

Tulum Invest AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Tulum Invest AB

 

Årsredovisning 2021

Kallelse årsstämma juni 2022

Bolagsordning Tulum Invest AB