Fastigheter

Xcaret äger sedan 2004 en större fastighet i Torshälla på ca 6 000 kvm med tillhörande markområde på nära 50 000 kvm. Fastigheten som från början var byggd för produktion av Vicks halstabletter och en personalstyrka på 150 personer, har successivt rensats från gamla maskiner och installationer. Frigjorda ytor har delvis moderniserats (kontor för ekonomikonsult, nya omklädningsrum, butik) och under 2011 har hela värme- ventilations- och kylsystemet bytts ut för att bland annat sänka energiförbrukningen.

 

I de frigjorda lokalerna har nya verksamheter flyttat in. I dagsläget används fortfarande den största delen av fastigheten för chokladtillverkning. Andra hyresgäster är säljbolaget Romarello som har sitt centrallager här liksom Xcaret Ekonomikonsult som hyr ett modernt kontor. Stockholms Konfektyrfabrik inklusive World of Chocolate har flyttat hit under senare år, liksom webshopen som drivs av butiken. Just distributionsverksamhet har visat sig fungera bra bland annat för att Eskilstuna är ett väletablerat logistikcentrum i Sverige.