Placeringsstrategi

Xcaret investerar i börsnoterade aktier efter större börsnedgångar eller när aktiekurserna i ett historiskt perspektiv är låga och riskerna bedöms som höga på marknaden.

 

Ett exempel är direkt efter Lehman Brothers konkursen i USA hösten 2008. Xcaret började då köpa aktier i ett antal utvalda bolag från att tidigare varit i stort sett helt likvid. Köpen fortsatt fram till våren 2009 då alla depåer var fullinvesterade. Större delen av portföljen avyttras efter några år, normalt under en period med goda företagsvinster och relativt höga aktiekurser sett i ett historiskt perspektiv.

 

Under 2011 började Xcaret realisera innehaven, men den plötsliga nedgången efter sommaren 2011 på grund av eurokrisen, gjorde att resten av portföljen fick realiseras i ett läge då aktiekurserna redan hade fallit kraftigt. Resultatet för perioden 2008 till 2011 blev dock totalt sett bra med fördubblingar av värdet i de förvaltade depåerna.

 

Xcarets placeringsstrategi så som den beskrivs ovan kallas för ”contrarian”, vilket betyder att man går emot marknaden, köper när andra säljer och säljer när andra köper.