Tjänsteföretag

Xcaret Ekonomikonsult AB

Xcaret Ekonomikonsult var från början i huvudsak ekonomiavdelningen i Stens Choklad. Sedan 2004 har bolaget fått moderna lokaler i fastigheten i Torshälla samt kontor i Stockholm. Antalet anställda har successivt ökat och liksom antalet kunder. Verksamhet har utvecklats till att kunna ta hand om ett medelstort företags alla ekonomifunktioner.

 

Numera finns dels kunder där Xcaret på något sätt är inblandat, dels helt fristående kunder. Geografiskt finns kunderna i huvudsak i Stockholm, Södertälje och Eskilstuna.

 

Towork Sverige AB (publ)

I början av 2009 gjorde Xcaret en mindre investering i Towork. Samma höst, i samband med att bolaget behövde mer kapital, blev Xcaret huvudägare.

 

Tulum Invest AB (publ)

I början av 2011 blev Xcaret en stor ägare i Want, numera Tulum Invest AB. Den tidigare uthyrningen och rekryteringen av ekonomer bedrivs numera i Want Sverige AB.