Historia

Bolaget förvärvades 1993 och investerade i noterade aktier och aktiefonder fram till 2004 då de första investeringarna i onoterade aktier gjordes. Under perioden 1996 – 2001 var bolaget aktieägare i dåvarande Price Waterhouse där Anders Landelius var partner och delägare. Under perioden erhöll bolaget vinstandelar på ca 10 mkr.

 

1998, efter att den ryska börsen kraschat, gjordes större investeringar i Rysslandsfonder och senare i ryska aktier och i Baltikum och Balkanfonder. Fram till våren 2006 realiserades vinster på ca 30 mkr från dessa investeringar.

 

Under 2003, efter IT kraschen 2001, inleddes köp av svenska aktier, framför allt teckningsrätter i Bure som fram till våren 2006 gav realisationsvinster på ca 8 mkr.

 

I samband med att Anders Landelius slutade på Pwc 2004 inleddes investeringarna i onoterade, privata bolag.