Anders Landelius, CV

Född 1948, Gift och 3 barn

Pol Mag från Uppsala och Stockholms Universitet 1971

 


 

PricewaterhouseCoopers 1971 - 2004

1971-88 revisor, varav 1978-88 auktoriserad revisor. 1979-81 stationerad i Mexico City. Partner från 1986 och 1986-93 ansvarig för Price Waterhouse i Finland och Baltikum stationerad i Helsingfors.

 

1993-99 Corporate Finance partner stationerad i Stockholm med ansvar för Corporate Finance i Norden. 2000-04 Corporate Finance partner i Öhrlings PricewaterhouseCoopers med ansvar för TMT (Telecom, Media, Technology) sektorn.

 

Styrelseledamot Price Waterhouse 1996-99 och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2000-03.

 

 


 

Egen investeringsverksamhet 2004 -

Xcaret Invest AB, helägt holdingbolag med tillgångar på 30 mkr samt investeringar i noterade och onoterade aktier.

 

Akumal Invest AB, delägt holdingbolag (60%) med tillgångar på 70 mkr samt investeringar i konfektyrföretag:

 

 

Avyttrade intressen

 

Publikationer

 

Intressen

Segelbåt S/Y Xcaret, Bavaria 44 stationerad i Medelhavet.